"BARKA"

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej

Boisko do piłki plażowej

Boisko

Ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich,

 1. ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie

Inspektor Ochrony Danych

Na mocy art. 37 ust. 1 RODO został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), który w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie (adres Stowarzyszenia).

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań statutowych. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ustaw: z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także z innych przepisów prawa powiązanych z kompetencjami Stowarzyszenia.

Odbiorca danych osobowych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Pani/Pana dane w szczególnych sytuacjach mogą być przekazane lub powierzone innym podmiotom. Podstawą do tego działania są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości) lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan możliwość, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Stowarzyszenia, kierując korespondencję na adres tradycyjny lub elektronicznie pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże przyniesie to konsekwencje w postaci zaprzestania przetwarzania danych przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich, a co za tym idzie brakiem możliwości korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich.

Polityka plików Cookie

 Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze(na dysku twardym), tablecie oraz telefonie (smartphonie) w czasie przeglądania różnych strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, a także „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz wygenerowany niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze witryną internetową. Mechanizm ciasteczek jest używany przez większość nowoczesnych stron internetowych.

Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Więcej informacji na temat cookies w serwisie Wikipedia

 Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej barka.strzelceop.pl stosuje się informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i inne podobne technologie w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV), które zapisywane są przez serwery, które mogą odczytać informacje przy każdorazowym połączeniu się z urządzenia Użytkownika, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego barka.strzelceop.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dopasowania treści stron serwisu internetowego do upodobań użytkownika oraz poprawy korzystania ze stron internetowych, a w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie abonenta serwisu internetowego i adekwatnie wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
  2. tworzenia statystyk, które pomagają ulepszyć struktury i zawartości stron zrozumieć.
  3. zachowania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), tak aby nie musiał na każdej pod stronie znowu wpisywać loginu i hasła.
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych z zakresu ich zainteresowań.
 3. Pliki cookies stosujemy, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Oczywiście, możesz zarządzać tymi plikami na swoim komputerze i usuwać je wedle własnego uznania. 
 4. W ramach serwisu internetowego barka.strzelceop.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

  1. niezbędne do działania - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania.
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
  4. funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Nie dokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym barka.strzelceop.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 7. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego barka.strzelceop.pl a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Przytulisko

Punkt „Przytulisko”

przy ul. Marka Prawego 30B w Strzelcach Opolskich

czynny jest

od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1500

oraz w soboty w godzinach od 800 do 1300.

Telefon kontaktowy do streetworkerów:

+48 533 283 333

Punkt „Przytulisko” jest jedną z form udzielania pomocy osobą bezdomnym przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA”. Działa nieodpłatnie przez sześć dni w tygodniu. Osoby bezdomne mogą w nim skorzystać z takiej pomocy, jak: zjedzenie ciepłego posiłku, ogrzanie się oraz skorzystanie z łazienki. W punkcie działa biuro streetworkingu, gdzie osoby potrzebujące mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony doświadczonych streetworkerów. 

"Przytulisko" zostało utworzone w 2010 roku z zamiarem pomocy osobom bezdomnym, które zamieszują w miejscach niezamieszkalnych i nie chcą skorzystać z instytucjonalnych form pomocy.

Archiwum projektów

Projekty realizowane w roku 2019

 Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej:

"WYGRAĆ PRZYSZŁOŚĆ. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ORAZ POMOC SPOŁECZNA". -  dotacja gminy Strzelce Opolskie.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych i samotnych. Kontynuowane zostały zadania związane ze streetworkingiem, w tym prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego "Przytulisko" oraz pomoc osobom przebywającym w miejscach "niezamieszkanych".

Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

 

"POKONAĆ BEZDOMNOŚĆ. PROGRAM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM". - dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Działania stanowiły pomoc dla mieszkańców domów wspólnotowych "BARKA", a także dla osób z województwa opolskiego, które zgłosiły się o pomoc do Stowarzyszenia. Podczas projektu podejmowano zdania osłonowe oraz profilaktyczno-aktywizujące.

Realizacja projektu miała na celu przywrócenie osobom bezdomnym właściwego miejsca w społeczeństwie, w rodzinie oraz na rynku pracy.

 

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2019 roku będą znajdowały się w sprawozdaniu merytorycznym za 2019 rok.

 

 

Projekty realizowane w roku 2018

 Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej:

"POKONAĆ BEZDOMNOŚĆ. PROGRAM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM. MODUŁ II PROWADZENIE DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH" - dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie stanowiło wsparcie dla mieszkańców domów wspólnotowych "BARKA" oraz dla osób z województwa opolskiego zgłaszających się o pomoc do Stowarzyszenia. W ramach projektu podjęto działania osłonowe oraz profilaktyczno-aktywizujące.

Realizacja projektu miała na celu przywrócenie osobom bezdomnym właściwego miejsca w społeczeństwie, w rodzinie oraz na rynku pracy.

"DROGA DO SAMODZIELNOŚCI" -  dotacja gminy Strzelce Opolskie.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych i samotnych.

Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

 

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2018 roku będą znajdowały się w sprawozdaniu merytorycznym za 2018 rok.

 

Projekty realizowane w roku 2017

 Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej:

"PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI" - WZMOCNIENIE I USPRAWNIANIE SYSTEMU INTERWENCJI, OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB BEZDOMNYCH - dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie stanowiło wsparcie dla mieszkańców domów wspólnotowych "BARKA" oraz osób z województwa opolskiego zgłaszające się o pomoc do Stowarzyszenia. W ramach projektu podjęto działania osłonowe (umożliwiające biologiczne przetrwanie) oraz profilaktyczno-aktywizujące (dokonanie zmiany statusu bezdomnego). 

W ramach projektu realizowane zostały również działania prewencyjne na terenie gminy w dwóch formach: praca metodą streetworkingu w środowisku bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz prowadzenie punktu informacyjnego-konsultacyjnego „Przytulisko”.

Realizacja projektu ma na celu przywrócenie osobom bezdomnym właściwego miejsca w społeczeństwie, w rodzinie oraz na rynku pracy.

"OD BEZDOMNOŚCI DO SAMODZIELNOŚCI" - dotacja gminy Strzelce Opolskie.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych i samotnych. Prowadzone zostały zadania związane ze streetworkingiem oraz działalnością Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego "Przytulisko"

Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

 

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2017 roku będą znajdowały się w sprawozdaniu merytorycznym za 2017 rok.

 

Projekty realizowane w roku 2016

 Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej:

"DROGA DO ZMIAN - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - OSŁONOWYCH" - program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2016.

Zadanie stanowiło wsparcie dla beneficjentów projektu - osób mieszkających w domach "BARKA" oraz osób bezdomnych z województwa opolskiego zgłaszających się do Stowarzyszenia. W ramach projektu przeprowadzono działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom bezdomnym, zarówno umożliwiające biologiczne przetrwanie poprzez działania osłonowe, jak też dokonanie zmiany statusu bezdomnego poprzez działania profilaktyczno-aktywizujące.

"NOWY POCZĄTEK" - projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. Dotacja gminy Strzelce Opolskie.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych i samotnych.

"PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI" - WZMOCNIENIE I USPRAWNIANIE SYSTEMU INTERWENCJI, OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB BEZDOMNYCH - dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu realizowaliśmy działania prewencyjne na terenie gminy, które przebiegały dwutorowo: pracę metodą streetworkingu w środowisku bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz poprzez prowadzenie punktu informacyjnego-konsultacyjnego „Przytulisko”.

Zadanie stanowiło również wsparcie dla mieszkańców domów wspólnotowych "BARKA" oraz osoby z województwa opolskiego zgłaszające się o pomoc do Stowarzyszenia. W ramach projektu podjęto działania osłonowe oraz profilaktyczno-aktywizujące.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2016 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2016 rok.

 

Projekty realizowane w roku 2015

Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej:

POMOCNA DŁOŃ” - Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. Dotacja gminy Strzelce Opolskie.
W ramach zadania udzielono pomocy w formie  schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych isamotnych.

„PROGRAM WSPIERAJĄCY POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZNOŚCI” – WSPARCIE W OBSZARZE POPRAWY STANDARDÓW BYTU I NOCLEGU – dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zakres rzeczowy zadania objął roboty remontowe w domach „Leopold”, „Doryszów” „Kaczorownia” oraz w domu „Barka” w Żędowicach. Wykonanie prac pozwoliło dostosować budynki mieszkalne do obowiązujących norm, w tym bezpieczeństwa oraz ekologicznych, zapewniło poprawę funkcjonalności oraz podniosło poziom oferowanych warunków bytowych dla mieszkańców domów „Barka”.

„PRZECIW WYKLUCZENIU” - program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2016.

Zadanie stanowiło wsparcie dla beneficjentów projektu – osób mieszkających w domach „Barka” oraz osób bezdomnych z województwa opolskiego zgłaszających się do Stowarzyszenia. W ramach projektu prowadzono działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom bezdomnym, zarówno umożliwiające biologiczne przetrwanie poprzez działania osłonowe, jak też dokonanie zmiany statusu bezdomnego poprzez działania profilaktyczno-aktywizujące.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2015 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2015 rok.

Projekty realizowane w roku 2014

Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej:

„NOWA SZANSA” – Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. Dotacja gminy Strzelce Opolskie.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie  schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych i samotnych.

„PROGRAM WSPIERAJĄCY POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZENOŚCI”  - Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Program miał na celu wsparcie działań prewencyjno-osłonowych.

Zadanie stanowiło wsparcie dla beneficjentów projektu – osób mieszkających w domach „Barka” oraz osób bezdomnych z województwa opolskiego zgłaszających się do Stowarzyszenia. W ramach projektu prowadzono działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom bezdomnym, zarówno umożliwiające biologiczne przetrwanie poprzez działania osłonowe, jak też dokonanie zmiany statusu bezdomnego poprzez działania profilaktyczno-aktywizujące.

W ramach projektu realizowaliśmy działania prewencyjne na terenie gminy, które przebiegały dwutorowo: pracę metodą streetworkingu w środowisku bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz poprzez prowadzenie punktu informacyjnego-konsultacyjnego „Przytulisko”.

„SZANSA DLA CIEBIE” – program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2016.

Zadanie stanowiło wsparcie dla beneficjentów projektu – osób mieszkających w domach „Barka” oraz osób bezdomnych z województwa opolskiego zgłaszających się do Stowarzyszenia. W ramach projektu prowadzono działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom bezdomnym, zarówno umożliwiające biologiczne przetrwanie poprzez działania osłonowe, jak też dokonanie zmiany statusu bezdomnego poprzez działania profilaktyczno-aktywizujące.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2014 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2014 rok.

Projekty realizowane w roku 2013

Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej oraz ze środków europejskich:

„NOWA SZANSA – NOWE ŻYCIE” -  Dotacja gminy Strzelce Opolskie. Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie  schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych i samotnych.

„PROGRAM WSPIERAJĄCY POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZNOŚCI” – wsparcie działań w obszarze poprawy standardów pobytu i noclegu. Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zakres rzeczowy zadania dotyczył domu wspólnotowego „Doryszów”. Objął roboty remontowe w budynku mieszkalnym. Prace podyktowane były złym stanem techniczny, postarzającymi się awariami, które stwarzały zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie bezpieczeństwa dla osób tam przebywających.

„NOWY POCZĄTEK” – program współpracy Wojewody Opolskie go z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2016.

Zadanie stanowiło wsparcie dla beneficjentów projektu – osób mieszkających w domach „Barka” oraz osób bezdomnych z województwa opolskiego zgłaszających się do Stowarzyszenia. W ramach projektu prowadzono działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom bezdomnym, zarówno umożliwiające biologiczne przetrwanie poprzez działania osłonowe, jak też dokonanie zmiany statusu bezdomnego poprzez działania profilaktyczno-aktywizujące.

„RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU” – kontynuacja programu partnerskiego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2013 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2013 rok.

Projekty realizowane w roku 2012

Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej oraz ze środków europejskich:

„DROGA DO ZMIAN” -  dotacja gminy Strzelce Opolskie. Projekt miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie  schronienia, wyżywienia, podstawowej opieki pielęgnacyjnej, a także wsparcia terapeutycznego osobom bezdomnym z terenu gminy Strzelce Opolskie. Działania w ramach projektu zostały skierowane do dzieci i młodzieży, jak również dla osób starszych i samotnych.

„WRACAM DO DOMU” - program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2016.

W okresie realizacji zadania zapewniono osobom bezdomnym schronienie w domach „Barka”, wyżywienie, środki higieny osobistej, podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe, odzież, obuwie i bieliznę. Beneficjenci projektu zostali objęci wsparciem psychologicznym , pomocą prawną, profilaktyką uzależnień, pomocą w załatwianiu spraw urzędowych,  pracą socjalną.

„RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZENEMU” -  program partnerski z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich. Pilotażowe wdrożenie standardów w zakresie bezdomności, przetestowanie modelu gminnego standardu wychodzenia z bezdomności („Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej) realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS).

Projekt skierowany był do 85 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, przy równym dostępie kobiet i mężczyzn, z terenu gminy Strzelce Opolskie, przebywających w domach wspólnotowych SPW „Barka” oraz w miejscach niemieszkalnych. Stowarzyszenie jako partner projektu realizował działania w ramach następujących standardów: streetworking, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, zdrowie, zatrudnienie i edukacja.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2012 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2012 rok.

 Projekty realizowane w roku 2011

Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe na realizację następujących projektów ze źródeł administracji samorządowej i rządowej:

„WIELKI POWRÓT” – Program operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (lata 2010-2011) II transza. Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

„TWOJA SZANSA” -   Współpraca Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w 2011 roku – wspieranie działań profilaktyczno-osłonowych.

„KROK DO ZMIAN” -  przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. Dotacja gminy Strzelce Opolskie.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2011 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2011 rok.

Projekty realizowane w roku 2010

„Z BARKĄ WARTO” – dotacja gminy Strzelce Opolskie. Kompleksowy projekt łączący ze sobą działania o charakterze osłonowym, profilaktycznym oraz motywującym, mający na celu szeroko rozumianą pomoc osobom bezdomnym w radzeniu sobie z sytuacją wykluczenia społecznego, a także w przyszłym zapobieganiu patologiom społecznym na terenie gminy Strzelce Opolskie.

„WIELKI POWRÓT” Program operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (lata 2010-2011) I transza. Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych projektów z 2010 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym za 2010 rok.

Szukaj

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej
"BARKA"
ul. Krakowska 16,

47-100 Strzelce Opolskie
tel: (077) 463 83 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 756-18-38-388
KRS 0000113477

Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie
numer konta: 56 8907 1089 2002 1000 7211 0001

Domy "BARKI"

doryszowDoryszów
ul. Toszecka 23
47-134 Błotnica Strzelecka
tel. 690 169 021

czytaj więcej

KaczorowniaKaczorownia
ul. Olszowska 17
Warmątowice
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 518 244 706
czytaj więcej

ZedowiceŻędowice
ul. Opolska 32
47-120 Żędowice
tel. 889 581 977

czytaj więcej

LeopoldLeopold
ul. Olszowska 15
Warmątowice
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 514 352 008
czytaj więcej

Odwiedziny

Dzisiaj:58
Wczoraj:130
W tygodniu:819
W miesiącu:3399
Ogólnie:615040

 • Twoje IP: 34.207.247.69
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

1
Online